Všeobené informácie

 1. Pokiaľ je vozidlo volné je možné si ho prevziať kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúcej rezervácie.

 2. Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.

 3. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 12 mesiacov.

 4. Prevádzkový čas autopožičovne je od 07,00 hod. do 20,00 hod. každý deň v roku, pričom vozidlo je možné si prevziať po predchádzajúcej dohode aj mimo týchto hodín, bez príplatku.

 5. Denná sadzba zahrňuje 24 hodín, pričom plynie od začatia prenájmu. Za prekročenie dohodnutého prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný poplatok ako za ďalší deň prenájmu.

 6. S vozidlom je možné vycestovať iba do krajín Európskej Únie.

 7. Denný limit na prejazdené kilometre s prenajatým vozidlom je 160 km. Pri prenájme na viac ako 1 mesiac je limit 2 700 km/mesiac.

 8. Extra sadzba za nadlimitný počet kilometrov je 0,10 €/km.

 9. Vozidlo zákazník vracia prenajímateľovi v rovnakom stave v akom ho prebral, t.j. bez znečistenia. (sankcia 100,- €)

 10. Vo vozidlách je zakázané fajčiť. (sankcia 100,- €)

 11. K prenajatému vozidlu bezplatne zapožičiame aj detskú autosedačku alebo podsedák prípadne vajíčko.

 12. Možnosť bezplatného zapožičania strešného nosiča.